Sint Isidorushoeve

SAMEN MAAKT STERK

Sinds 14 december 1992 is de ondernemersvereniging Gezamenlijke Ondernemers Hoeve een begrip in St. Isidorushoeve. Het hoofddoel vanaf het eerste uur is: gezamenlijk adverteren en 1 vuist maken naar buiten toe. Dit in overleg en samenwerking met de Belangengemeenschap uit de Hoeve, die opkomt voor de belangen van alle Hoevenaren, waar de GOH puur zakelijk actief is.

Vanaf 1999 zijn de statuten van het GOH formeel notarieel vastgelegd. Daarin is omschreven dat de GOH als doel heeft de behartiging van de materiële en immateriële belangen van de gezamenlijke ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 • Het geven van voorlichting aan de leden over alle zakelijke, bedrijfs- en beroepsaangelegenheden
 • Het bepleiten van, en het opkomen voor, de zakelijke belangen van de leden bij alle daarvoor in aanmerking komende instanties en instellingen
 • Het organiseren, instandhouden en bevorderen van acties ten behoeve van de leden
 • Het houden van cursussen, voordrachten en besprekingen

ACTIVEITEN DOOR DE JAREN HEEN

 • Voordrachten van notaris, energieleveranciers en diverse andere personen waar interesse voor was
 • Structuurplan en bestemmingsplan, afgevaardigden bij de gemeentelijke vergaderingen
 • Bedrijvenuurtje Zomerfeesten de Hoeve
 • Er is enkele keren een zeer succesvolle bedrijvendag gehouden. Het was altijd goed georganiseerd en met veel Hoe een klein dorp groot kan zijn. Veel bezoekers van buiten de Hoeve.
 • Deelname aan het te kunnen verwezenlijken van het jubileumboek 75 jaar St. Isidorushoeve
 • Ervoor gezorgd dat de bedrijven aan de Rietmolenweg onder de categorie industrieterreinen vallen
 • Deelname aan de vele vergaderingen m.b.t. revitalisering industrieterreinen Haaksbergen, waardoor veel subsidie vrijgekomen is voor het opknappen van de Rietmolenweg, ook m.b.t. verlichting en afwatering
 • Veel betrokken bij de regelgeving voor bedrijven, ook in het buitengebied.
 • Veel betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe N18. Voor de industrie was het beter geweest dat de afslag bij de Goorsestraat zou komen, maar voor de bewoners van St. Isidorushoeve is de huidige oplossing het beste           waarvoor ook het GOH zich hard heeft gemaakt. De GOH heeft altijd veel rekening gehouden met de wensen van de bewoners van het dorp
Ondernemers uit de Hoeve

Overtuigd om lid te worden? Klik hier